Istraživačka oprema primijenjena u sklopu projekta COMON