Edukacija i testna vožnja novonabavljenog ROV-a

Projektni tim COMON je odradio trodnevnu edukaciju, s pripadajućim izlascima na teren, za novonabavljenu EPRONS D200 ROV daljinski upravljanu ronilicu. Edukacija je održana od 16.-18. studenog 2022. godine u vijećnici Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije kao i u lučici u Stobreču. Uz ROV i pripadajuću opremu, također je nabavljena i EXO1 sonda za mjerenje parametara kakvoće mora koja se zakači na sami ROV te dok se on kreće vrši mjerenje. Također je nabavljen i X100 Micro-USBL akustični sustav za praćenje lokacije kako bi se mjerenja mogla što preciznije obavljati.

Edukacija upravljanja svih komponenti ronilice, EXO1 sonde i njenih senzora, kao i akustični sustav praćenja Micro-USBL uspješno su pokrenuti, te su registrirane vrijednosti parametara kao i putanja kretanja ronilice pri testnoj vožnji na terenu.